6. Sednica UO MMASS

U Beogradu je 05.04.2023 godine u Hotelu Crowne Plaza održana 6. sednica Upravnog odbora MMASS na kojoj su donete su sledeće odluke:

-Redovna Skupština MMASS održaće se 20 maja u Beogradu u okviru oficijelnog Šampionata
Srbije za pionire, kadete, juniore i seniore. Tom prilikom biće usvojeni izveštaji o radu i
bilansima za 2022 godinu, plan i program rada sa budžetom za 2023 godinu kao i
neophodne izmene i dopune Statuta MMASS

-Usvojen je izveštaj o organizaciji Svetskog IMMAF šampionata koji je održan u Beogradu,

-Usvojen je „A“ Kalendar takmičenja za 2023 godinu,

-Neophodno je da svi klubovi članovi MMASS usklade svoj rad u skladu sa Zakonom o
sportu Republike Srbije i pratećim zakonskim aktima i aktima MMASS,

-Raspisuje se Konkurs za stručno osposobljavanje trenerskog kadra za MMA sport za
zvanja: Sportski operativni trener MMA sporta (III nivo) i Sportski učitelj MMA
sporta (IV nivo specijalizovano za rad sa decom do 16 godina starosti) u skladu sa
zakonskim okvirima Republike Srbije,

-MMASS svim kandidatima sufinansira troškove osposobljavanja u iznosu od 200 evra dok
ostatak od 210 evra plaćaju sami kandidati ili njihovi klubovi.

Leave a comment