| Upravni odbor je jednoglasno doneo sledeće:

Odluka 1:

     – Imenuje se Slobodan Maksimović, koordinator za stručni rad i rad sa seniorskim selekcijama MMASS.

Odluka 2:

     – Imenuje se Jovan Marjanović, koordinator za rad sa mlađim kategorijama (decom) MMASS.

Odluka 3:

     – Imenuje se Nikola Vasiljević , koordinator za rad sa ženskim selekcijama MMASS.

Odluka 4:

     – Imenuje se Aleksandar Seničak, generalni sekretar MMASS za koordinatora za bezbednost na sportskim takmičenjima u organizaciji MMASS.

Odluka 5:

     – Imenuje se dr.Stevan Mijailović, koordinator za medicinsku zaštitu i zdravstveni nadzor, lekar nacionalnih selekcija MMASS.