Sudije

O Savezu

 

| sezona 2022 – licence
| SUDIJE – MMA SAVEZA

Tokom dugogodišnjeg razvoja MMA sporta u Srbiji, takođe se razvijala sudijska struka uporedo sa takmičarskim programom. MMA Savez Srbije je generisao mnoge kvalitetne sudije, koje pored rada u MMASS, su se etablirale na svetskoj profesionalnoj sceni.

Praksa sudijske komisije MMASS je redovno obučavanje i usavršavanje sudija, uz ideju da ubrzani razvoj sporta se reflektuje i kroz sudijsku organizaciju kroz redovne seminare, edukaciju i razmenu iskustava sa kolegama iz inostranstva.

Trenutno sudijska komisija MMASS broji vise od 15 aktivnih sudija, na amaterskoj i profesionalnoj sceni.

Pravilnik za sudije. 1.Januar 2022.

Disciplinski postupci i žalbe:

 

| SUDIJE – MMA SAVEZA

Tokom dugogodišnjeg razvoja MMA sporta u Srbiji, takođe se razvijala sudijska struka uporedo sa takmičarskim programom. MMA Savez Srbije je generisao mnoge kvalitetne sudije, koje pored rada u MMASS, su se etablirale na svetskoj profesionalnoj sceni.

Praksa sudijske komisije MMASS je redovno obučavanje i usavršavanje sudija, uz ideju da ubrzani razvoj sporta se reflektuje i kroz sudijsku organizaciju kroz redovne seminare, edukaciju i razmenu iskustava sa kolegama iz inostranstva.

Trenutno sudijska komisija MMASS broji vise od 15 aktivnih sudija, na amaterskoj i profesionalnoj sceni.

Pravilnik za sudije. 1.Januar 2022. godine

 

Disciplinski postupci i žalbe: